VisitorPANDUAN LENGKAP DAN PRAKTIS ILMU TAJWID

Kode Produk ag-808
No. ISBN 9786021683071
Penulis Syekh Muhammad Makki Nashr Al- Juraisy
Penerbit Fathan Prima Media
Tanggal Terbit 2016
Jumlah Halaman 408
Berat Buku 1.00 kg
Kategori Tajwid
Bonus
Sisa Stok 10
Terjual 342
Harga
Rp 80.000
Rp 100.000

SINOPSIS BUKU

Pengertian lain dari ilmu tajwid ialah menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari tiap tiap bacaan ayat al-Quran. Para ulama menyatakan bahwa hukurn bagi mempelajari tajwid itu adalah fardhu kifayah tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca al-Qur’an adalah fardhu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang
mukallaf atau dewasa.

Untuk menghindari kesalahpahaman antara tajwid dan qira’at, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tajwid. Secara bahasa, tajwid berarti al-tahsin atau membaguskan. Sedangkan menurut istilah yaitu, mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhrajnya menurut sifat-sifat huruf yang mesti diucapkan, baik berdasarkan sifat asalnya maupun berdasarkan sifat-sifatnya yang baru.

Rasulullah bersabda : "Bacalah olehmu Al-Qur’an, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat/pertolongan ahli-ahli Al-Qur’an (yang membaca dan mengamalkannya)." (HR. Muslim)

Rasulullah bersabda : "Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya kepada orang lain." (HR. Bukhori)

Buku Sejenis Lainnya

Panduan Lengkap Ilmu Tajwid

Rp 49.000 Rp 39.200

Lihat Detail

CARA MUDAH BELAJAR TAJWID SERTA JUZ'AMMA

Rp 45.000 Rp 36.000

Lihat Detail

Buku lainnya oleh Penerbit - Fathan Prima Media

FIQIH SUNNAH IMAM SYAFI’I

Rp 120.000 Rp 120.000

Lihat Detail

Fatimah - Ibu Bagi Bapaknya

Rp 90.000 Rp 76.500

Lihat Detail

FIKIH KHITBAH DAN NIKAH

Rp 40.000 Rp 34.000

Lihat Detail

Jurus Kilat Menguasai Percakapan Bahasa

Rp 39.500 Rp 31.600

Lihat Detail